10:00 - 19:00
будні

Земельний банк

Земельний банк — базовий актив агровиробництва. Безумовно, необхідні відповідна техніка, якісні та продумані технологічні операції, ефективна фінансова політика, і кваліфікована команда.

Але коли мова йде про довгострокове стійке зростання, саме ефективна система управління земельним банком є фундаментом і точкою відліку прийняття управлінських рішень.

Земельний банк

Основні складові системи — зведена та актуальна інформація, налагоджений та автоматизований бізнес-процес і компетентна команда фахівців.

Побудова системи управління земельним банком забезпечить точними та оперативними звітами, візуалізує на електронній карті земельні ділянки та поля. Вся, інформація щодо договорів оренди, скановані документи, звіти та картографічні відомості знаходяться у єдиній системі. А права доступу до неї розподілені відповідно до вимог бізнес-процесу.

Першим кроком побудови такої системи є - Due Diligence земельних активів.


Due Diligence земельних активів

Експертна перевірка стану земельних активів агровиробника. Ключова ціль — перевірка достовірності наявної інформації, показників звітів, коректність ведення обліку земельних активів. Своєчасне проведення перевірки забезпечує клієнта обґрунтованою інформацією та впевненістю у тому, що поточні показники обліку земельного банку містять/не містять неточностей або викривлених даних.

Побудова системи управління земельним банком

Забезпечення системного та своєчасного отримання інформації відповідними фахівцями та керівництвом для оцінки ефективності роботи земельного відділу.

Своєчасна оцінка ризиків ведення діяльності, розуміння реальної структури земельного банку, прийняття виважених управлінських рішень та підвищення капіталізації компанії.


Сучасні умови ведення бізнесу агровиробником характеризуються високою конкуренцією, дедалі більшими операційними та інвестиційними затратами. Класичний підхід до ведення бізнесу поступається бізнесу, що будується на інноваційних рішеннях. Наш досвід показує, що тільки системний підхід, автоматизація та інтеграція правильних профільних рішень може забезпечити менеджмент оперативною і достовірною інформацією.

Досвід, методологія, знання всієї специфіки галузі, а також фаховий ресурс — це те, що пропонує вам AG Advisors.